Πότε μια φωτογραφία είναι τέχνη

Πότε μια φωτογραφία είναι τέχνη

Φυσικά για να κάνεις «τέχνη» χρειάζονται δύο συνισταμένες. Έμπνευση, αλλά και Γνώση!

Ποιά κριτήρια πρέπει να τηρεί όμως μία φωτογραφία για να είναι «επιτυχημένη»; Ορισμένα από αυτά είναι τα εξής:

Είναι η φωτογραφία εστιασμένη (εάν δεν είναι εστιασμένη, είναι σκόπιμη και κατάλληλη ή μη εστίαση;)
Σε μια φωτογραφία με μη επιλεκτική εστίαση, είναι η περιοχή της επιλεκτικής εστίασης συγκεκριμένη και συναφής;
Η σύνθεση της φωτογραφίας «λειτουργεί»;
Είναι η σύνθεση της φωτογραφίας ενδιαφέρουσα και αισθητικά ευχάριστη;
Υπάρχουν μη ηθελημένες ατέλειες στη σύνθεση της φωτογραφίας;
Τι βλέπει το μάτι του θεατή πρώτο όταν κοιτάζει τη φωτογραφία; Πως οδηγείται στο δεύτερο σημείο της φωτογραφίας;
Ανιχνεύει το μάτι πρώτα το πιο σημαντικό στοιχείο της φωτογραφίας;
Είναι η συνολική σύνθεση της φωτογραφίας σε συμφωνία με το περιεχόμενό της;
Αντανακλάται αίσθηση οργάνωσης και σκοπού στη σύνθεση;
Είναι η χρήση του χρώματος σύμφωνη με τη δομή της φωτογραφίας ή ακολουθείτε η δυναμική του ασπρόμαυρου;
Η έκθεση υποστηρίζει δημιουργικά τη φωτογραφία;

Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο, ότι κάθε είδους φωτογραφία έχει διαφορετικό στόχο.
Για παράδειγμα η φωτογράφιση μόδας για ρούχα έχει σαν σκοπό να αναδείξει το ρούχο. Η αρχιτεκτονική φωτογραφία ή η φωτογραφία δρόμου επίσης έχει πολύ διαφορετική λογική. Γι’αυτό και πρέπει να κρίνεται με βάση το στόχο της.

Η φωτογραφία γάμου χρειάζεται γνώσεις από σχεδόν όλες τις μορφές φωτογραφίας. Η φωτογραφία τοπίου, διαφημιστικής φωτογραφίας, φωτογραφία μόδας, πορτρέτου και φυσικά ρεπορτάζ το όποιο είναι και το 70% την ημέρα του γάμου.

Η φωτογραφική μηχανή είναι το εργαλείο που αποτυπώνει. Ο φωτογράφος όμως είναι αυτός που δημιουργεί με τα μάτια, το μυαλό και την καρδιά!

© 2020 Studio Dedes

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!