Χορωδία Κηφισιάς 1937 | Βραδιά Οπερέτας | Πολιτιστικό Κέντρο Κηφισιάς | 15-03-2015.