Χορωδία Κηφισιάς 1937 | 200 Χρόνια Giuseppe Verdi | Πολιτιστικό Κέντρο Κηφισιάς